Współpraca kluczem do wspólnego sukcesu

Amister to współpraca w rodzinnej atmosferze pełna wzajemnego zaufania pośród profesjonalistów. Prowadzimy dużą część projektów na terenie Polski, a także częściowo na terenie Europy. Współpraca z nami to gwarancja sukcesu. 

Dotacja na kapitał obrotowy dla AmiSter Sp. z o.o. Sp. k

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Przedsiębiorstwo AMISTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zrealizowało projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa AmiSter Sp. z o.o. Sp. k” (Numer wniosku: POIR.03.04.00-24-0324/20).
Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”
 


  Industrial Support

  Walczymy do końca to dewiza naszego partnera firmy Industrial Support z miasta Legnica. Kolejne nowe wyzwania otwierają się przed nami, wspólnie osiągniemy sukces.

   SCHUNK Intec Sp. z o.o.

   Dzięki duchowi pionierstwa i doskonałości wyznaczamy światowe standardy.
   Asortyment 11 tys. standardowych komponentów firmy SCHUNK to największa na świecie oferta systemów chwytakowych i technologii mocowania pochodzących z jednego źródła, stworzona po to, by wcielić w życie innowacyjne pomysły, osiągnąć poprawę jakości produkcji i wydajności i tym samym wzmocnić pozycję rynkową naszych Klientów.

    

    

    Amister w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

    Firma Amister widnieje w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami posiadając numer identyfikujący BDO: 000429194